สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการพัฒนาอยู่ในสายเลือดของเรา – กีฬาทำให้มันไหล

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำการพัฒนาอยู่ในสายเลือดของเรา – กีฬาทำให้มันไหล

เนื่องในวันสากลสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเพื่อการกีฬาและการพัฒนาและสันติภาพ บอร์นได้ถามองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติสองสามแห่งว่าทำไมพวกเขาจึงใช้กีฬาในงานพัฒนาของพวกเขา มันเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างไร? บทความนี้มาจากมูลนิธิ Laureus Sport for Good

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 

เป็นพิมพ์เขียวเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน พวกเขาเป็นแรงบันดาลใจร่วมกันของเราในการที่เราต้องการเป็นชุมชนระดับโลกในปี 2030 และกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับพวกเราทุกคน มากกว่าโลกแห่งกีฬา มากกว่านักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ SDGs เป็นเป้าหมายของเราเมื่อเรานำทางไปสู่โลกแห่งการพัฒนาระหว่างประเทศด้วยความท้าทายระดับท้องถิ่นและระดับโลก และอนาคตที่ดีกว่าสำหรับเด็กและเยาวชนที่อ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือของเรา ภาคเหนือเมื่อเรากำหนดทิศทางที่มูลนิธิกีฬาเพื่อความดี

ในเดือนตุลาคม 2018 ที่ World Investment Forum รองเลขาธิการสหประชาชาติ Michael Moeller เน้นย้ำอีกครั้งถึงความเชื่อของ UN ในพลังของกีฬา: “ด้วยการเข้าถึงและการอุทธรณ์ที่เป็นสากล กีฬาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนและ เครื่องมือสำคัญในการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 กีฬา การออกกำลังกาย และการเล่นสามารถเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพิ่มพลังให้สตรี และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความซื่อสัตย์”ด้วยคำกล่าวนี้ คุณ Moeller ได้สะท้อนคำพูดที่โด่งดังของเนลสัน แมนเดลาจากงานประกาศรางวัล Laureus World Sports Awards ครั้งแรกในปี 2000 ว่า “กีฬามีพลังในการเปลี่ยนแปลงโลก มันมีพลังที่จะสร้างแรงบันดาลใจ มีพลังในการรวมผู้คนเข้าด้วยกัน” ความเชื่อนี้ดูเหมือนจะกลายเป็นมนต์สำหรับทั้งภาคส่วนของเรา และยังคงเป็นแรงบันดาลใจและระดมผู้คนทั่วโลก

ที่ Laureus Sport for Good เราเห็นกีฬาเพื่อการพัฒนาและการเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพในการสร้าง และเราทำเช่นนี้มาเกือบยี่สิบปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2016 เราได้วางตำแหน่งตัวเองอย่างถี่ถ้วนมากขึ้นภายใต้กรอบของ SDG โดยตระหนักว่าการใช้พลังของกีฬาช่วยให้เรามีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในการช่วยให้ชุมชนทั่วโลกมีอนาคตที่ดีขึ้นพื้นที่โฟกัสทางสังคมSDGs เป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กร ลอรีอุสก็ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น เพื่อช่วยค้นหาจุดยืนของเราในภูมิประเทศที่กว้างใหญ่นี้ เราได้ผ่านกระบวนการเชิงกลยุทธ์ที่กว้างขวางโดยมุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยน SDGs ทั่วโลกให้เป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเราสามารถมุ่งสู่การเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรท้องถิ่นทั่วโลก จากการวิจัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากเราเอง รวมถึงการดูเนื้อหาที่มีอยู่มากมาย และผมขอแนะนำให้ทุกคนดำดิ่งลงไป เราได้เปลี่ยน SDGs เจ็ดรายการเป็น 6 ประเด็นทางสังคมที่มุ่งเน้น:

ในด้านสุขภาพเรามุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง

ความผาสุกทางจิตและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพในการศึกษาเรามุ่งมั่นที่จะช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการสำเร็จการศึกษาในWomen & Girlsเราส่งเสริมและติดตามความเท่าเทียมทางเพศ การเสริมอำนาจและความเป็นผู้นำของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง ตลอดจนยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงใน การ จ้างงาน เราสนับสนุนพันธมิตรที่พัฒนาทักษะและสร้างเส้นทางสู่การจ้างงานสำหรับหญิงสาวและผู้ชายIn Inclusive Societyเราทำงานร่วมกับโครงการต่างๆ ที่ช่วยให้ชุมชนยอมรับความแตกต่างทางกายภาพ ชาติพันธุ์ และวัฒนธรรม และ

ในPeaceful Societyเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ต้องการลดความรุนแรงและสร้างสันติภาพในที่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีความขัดแย้งแค่มองที่การรวมกันและสันติภาพกีฬามีพลังที่จะมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคมทั้งหมดเหล่านี้ แต่ถ้าเราเพียงแค่ดูที่สังคมรวม เพื่อดึงตัวอย่างหนึ่งออกมา มีเหตุผลที่น่าสนใจที่จะสำรวจศักยภาพของกีฬาในการนำผู้คนที่อยู่ขอบสังคมมาสู่แกน

กลางของมันผู้คนที่อยู่บริเวณชายขอบของสังคมมักไม่เลือกที่จะอยู่ที่นั่น พวกเขาอยู่ที่นั่นด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขาและกลไกในการรักษาพวกเขาให้มีความเข้มแข็งและคุดคู้ในสังคม รูปแบบของการเลือกปฏิบัติ ทัศนคติแบบเหมารวม การกีดกัน การกีดกันชายขอบ ฯลฯกีฬาสามารถเป็นเวทีที่กลุ่มต่าง ๆ มารวมกัน เมื่อโปรแกรมต่างๆ ได้รับการจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความคล้ายคลึงกัน แทนที่จะเน้นถึงความแตกต่าง สามารถนำมาใช้เพื่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างกลุ่มประชากรที่ปกติแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมซึ่งกันและกัน ปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในเชิงบวกส่งเสริมความเคารพและความเข้าใจระหว่างชุมชนซึ่งแบ่งตามเชื้อชาติ ศาสนา หรือสายอื่นๆ เมื่อเชื่อมโยงกับการไกล่เกลี่ยและการแทรกแซงของชุมชนที่เหมาะสมอื่นๆ โปรแกรมเหล่านี้สามารถเริ่มสร้างชุมชนที่ครอบคลุมและสงบสุขมากขึ้นเมื่อต้องการทำลายอุปสรรค กีฬาสามารถใช้เพื่อท้าทายแบบแผน

และอคติที่รักษาไว้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเห็นในโครงการที่ทำงานเพื่อจัดการกับการกีดกันทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของเด็กและชุมชนเกี่ยวกับเด็กที่มีความพิการในประเทศไทยหรือเอธิโอเปีย สหราชอาณาจักรหรือการสร้างสะพานสัญลักษณ์ในชุมชนที่แตกแยกจากความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ในอิสราเอลและจอร์แดน เป็นต้นบทบาทที่นอกเหนือจากการให้ทุนในฐานะผู้ให้ทุนตัวกลางที่มุ่งมั่นที่จะใช้กีฬาเพื่อยุติความรุนแรง การเลือกปฏิบัติ และความเสียเปรียบ เพื่อพิสูจน์พลังของกีฬาในการพัฒนาระดับสากล เรามองว่าบทบาทของเราไปได้ไกลกว่าการให้ทุนเพียงอย่างเดียว แน่นอน คุณไม่สามารถวิ่งมาราธอนในขณะท้องว่างได้ แต่การบริโภคพลังงานไม่เพียงพอที่จะไปถึงเส้นชัยหลังจาก 42.195 กม. เงินทุนไม่เพียงพอที่จะสร้างผลกระทบที่ลึกและยั่งยืน ดังนั้นความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้รับทุนรายบุคคลและต่อภาคส่วนในวงกว้างจึงเป็นมากกว่าการให้ทุนสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ