สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์กีฬาเพื่อการพัฒนากับ SDG 4

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์กีฬาเพื่อการพัฒนากับ SDG 4

แม้จะมีโมเมนตัมสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับกีฬาเพื่อการพัฒนา แต่ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ใช้งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันที่ 6 เมษายนสากลของกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ Brianna Salvatore (UNESCO-IIEP Learning Portal) ได้เจาะลึกถึงวิธีที่กีฬาเพื่อการพัฒนาสามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหา SDG4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วย “ให้การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

และส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

กีฬาเพื่อการพัฒนา (SFD) ในการจัดการกับ SDGs:วันกีฬาสากลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพวันที่ 6 เมษายน ซึ่งได้รับคำสั่งจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี 2013 ถูกสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มที่ใหญ่ขึ้นในการ ” ตระหนักถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของกีฬาและศักยภาพอันยอดเยี่ยมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวก ” กีฬาได้รับการยอมรับในทำนองเดียวกันในวาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเป็น “ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ” ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสระดันานาชาติที่รับผิดชอบด้านพลศึกษาและการกีฬาของยูเนสโกครั้งที่ 6 ( MINEPS VI-Kazan 2017 ) กีฬาได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าเป็นเครื่องมือในการจัดการ 10 จาก 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดตามรายการด้านล่าง:

SDG 3: สุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีSDG 4: การศึกษาที่มีคุณภาพSDG 5: ความเท่าเทียมทางเพศSDG 8: งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจSDG 10: ลดความเหลื่อมล้ำSDG 11: เมืองและชุมชนที่ยั่งยืนSDG 16: สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็งกีฬาเพื่อการพัฒนามีบทบาทสำคัญในเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาในการจัดการกับ SDG4 กีฬาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในแบบที่วิธีการสอนแบบเดิมๆ ไม่สามารถทำได้ ดังนั้นแผนปฏิบัติการของ KAZAN จึงจัดทำ เอกสารวิธีที่มีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กีฬาจัดการกับเป้าหมายการพัฒนาการศึกษา:

พลศึกษาและการกีฬาเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคน” และเป็นองค์ประกอบสำคัญของการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ (SDG 4.1)พลศึกษาที่มีคุณภาพและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้กีฬามีส่วนทำให้เกิดผลการศึกษาในวงกว้าง (SDG 4.7)กีฬาส่งเสริมทักษะอ่อนที่ถ่ายทอดได้ (ความเป็นผู้นำ ระเบียบวินัย ความเห็นอกเห็นใจ ความเคารพ) และปรับปรุงการเข้าโรงเรียน (SDG 4.5)กีฬาให้ประสบการณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาและดึงดูดนักเรียนที่หลากหลาย (SDG 5.1)กีฬามีส่วนช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศผ่านการนำเสนอโปรแกรมกีฬาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง (SDG 4.5)กีฬาส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นเวทีในการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำเพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG 4.7)

การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นในสังคม มันเป็นวิธีที่เรากลายเป็นพลเมืองของโลก การศึกษาในกีฬาช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ที่เราใช้ชีวิตตามปกติและสะท้อนให้เห็นในสนาม คอร์ท หรือที่ใดก็ตามที่เราเล่นกีฬา ด้วยความเข้าใจนี้ เราไม่เพียงแต่จะกลายเป็นพลเมืองของโลก แต่เรากลายเป็นพลเมืองที่ต้องการโลกที่ดีกว่าและต่อสู้เพื่อโลก การศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการไปโรงเรียนและได้เกรดที่ดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังเริ่มต้นจากที่บ้านด้วย และนั่นเป็นสิ่งสำคัญในการที่ผู้คนจะก่อตัวขึ้นและวิธีที่พวกเขามองโลก การเสริมสร้างคุณค่าที่บ้านด้วยกีฬาเป็นวิธีที่ง่ายกว่าในการเรียนรู้และให้ความรู้แก่เด็กๆ ค่านิยมการสอน เช่น การไม่แบ่งแยก ความเห็นอกเห็นใจ ความมีน้ำใจนักกีฬา ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความซื่อสัตย์ ไม่เพียงแต่สร้างนักกีฬาที่ยอด

เยี่ยมเท่านั้นแต่ยังเป็นบุคคลที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย โรงเรียนก็มีความท้าทายเช่นกัน เนื่องจากทุกวันนี้กีฬาได้รับการสอนโดยไม่มีจุดประสงค์ เพียงเพื่อให้เด็กไม่ว่าง หากพลศึกษาได้รับการสอนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคน ทักษะต่างๆ เช่น ทักษะที่พัฒนาขึ้นเองที่บ้านสามารถเสริมสร้างในลักษณะที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น โดยช่วยให้บุคคลกลายเป็นคนที่พวกเขาต้องการและบรรลุในเวอร์ชันที่ดีที่สุด ในท้ายที่สุด ในประเทศอย่างโคลอมเบียที่มีปัญหาสังคมมากมาย ลูกบอลและค่านิยมเหล่านี้สามารถช่วยเด็กให้พ้นจากแก๊งค์ ความรุนแรง หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาด

ไม่ใช่แค่การศึกษาเท่านั้นที่จำเป็นในการทำให้กีฬาเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับการพัฒนาและสันติภาพ กีฬาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับชุมชนที่ถูกกดขี่ สนามกีฬาหรือสถานที่เล่นกีฬาจะ

ต้องเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรม เชื้อชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ และภูมิหลังมาพบกันเพื่อเล่น ดูทีม/นักกีฬาที่พวกเขาชื่นชอบ หรือมีช่วงเวลาที่ดี หากสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผลลัพธ์ก็คือการรวมเข้าด้วยกัน และด้วยการสนับสนุนด้านการศึกษา จะไม่มีความจำเป็นในการใช้ความรุนแรงหรือการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้กีฬามีบทบาทที่ดีขึ้นในสังคม มันสามารถเริ่มต้นด้วยความคิดริเริ่มบนท้องถนน เช่น การสร้างการแข่งขันบนท้องถนนที่ทุกคนสามารถเล่นได้โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังของพวกเขา และการแนะนำทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อเคารพแฟน ๆ ของพวกเขาในรูปแบบโต้ตอบ ไม่เพียงแต่แสดงบนหน้าจอขนาดใหญ่: “ห้ามเหยียดเชื้อชาติ” ในขณะเดียวกันก็สามารถสะท้อนให้เห็นกีฬาและการกีฬาสำหรับองค์กรพัฒนาที่มีความหลากหลายมากขึ้นในพนักงานและคนที่ทำการตัดสินใจสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์