เว็บสล็อตทำไมเราถึงทำกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

เว็บสล็อตทำไมเราถึงทำกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ

เนื่องในวันสากลเว็บสล็อตเพื่อการกีฬาและการพัฒนาและสันติภาพ บอร์นได้ถามองค์กรพัฒนาเอกชนระดับนานาชาติสองสามแห่งว่าทำไมพวกเขาจึงใช้กีฬาในงานพัฒนาของพวกเขา มันเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่พวกเขาทำได้อย่างไร? บทความนี้มาจาก United Purpose

ในปี 2559 โอกาสเกิดขึ้นสำหรับ United Purpose (UP) 

เพื่อรวมเข้ากับ International Inspiration องค์กรมรดกโอลิมปิก/พาราลิมปิกลอนดอน 2012 และเป็นผู้นำในด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ International Inspiration สนับสนุนการใช้กีฬาเพื่อการพัฒนา ส่งเสริมกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์ และในโครงการด้านการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2550​​​กีฬา ในรายการนับตั้งแต่รวมเข้ากับ International Inspiration UP ได้สำรวจวิธีการรวมกีฬาเข้ากับโปรแกรมที่มีอยู่ ไม่ใช่ในฐานะ ‘กลไก’ แต่เป็นส่วนสำคัญของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม UP ยังตระหนักด้วยว่ากีฬาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มหัศจรรย์สำหรับปัญหาการพัฒนา แต่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาภายในและควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่มีอยู่ของ UP UP ทำงานอย่างใกล้ชิดกับโครงการระดับประเทศเพื่อระบุตำแหน่งและวิธีการที่กีฬามีความเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของแต่ละประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าจะเพิ่มมูลค่าที่แท้จริงให้กับโปรแกรม UP อยู่ในขั้นตอนแรกของการรวมกีฬานี้ แต่ผลในช่วงต้นคือ:

โครงการเสริมพลังเด็กผู้หญิงในเน็ตบอลในมาลาวีการเล่นน้ำและสุขาภิบาลการศึกษาในโรงเรียนในกินีกีฬาในศูนย์ธุรกิจสตรีในบังคลาเทศ เพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสร้างทีมกีฬาเพื่อการบูรณาการทางสังคมของผู้อพยพย้ายถิ่นในแกมเบีย และในการศึกษาของรัฐเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยการรวมกันของประวัติอันยาวนานของ UP ในงานพัฒนา (กว่า 40 ปีในบางประเทศ) กับกีฬาใหม่สำหรับการพัฒนาและความสามารถด้านสันติภาพที่ได้รับจาก International Inspiration ทำให้ UP มีโอกาสพิเศษในการออกแบบแนวทางเฉพาะประเทศซึ่งได้รับแจ้งจากการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ความเชี่ยวชาญและมีพื้นฐานที่ดีในบริบทการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยวิธีนี้ ในบางประเทศที่กีฬาเป็นเครื่องมือมีการพัฒนาน้อยกว่า เช่น มาลาวีและแกมเบีย UP จึงกลายเป็นผู้นำทางความคิดในพื้นที่ ซึ่งมีอิทธิพลต่อองค์กรระดับเดียวกันและนโยบายของรัฐบาล

กีฬาในความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน

UP ยังมองเห็นศักยภาพของกีฬานอกเหนือจากโปรแกรม อุตสาหกรรมกีฬาระดับโลก (สโมสรกีฬา บุคคลและบริษัทชุดกีฬา) มีขนาดใหญ่มากและเป็นแหล่งเงินทุนที่มีศักยภาพสำหรับการพัฒนางาน UP พร้อมด้วยกีฬาอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและองค์กรสันติภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้นอกจากนี้ UP ยังมีสำนักงานใหญ่ในเวลส์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้านกีฬาที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่งให้ศักยภาพในการควบคุมความรักระดับชาตินี้และเชื่อมโยงกับงานพัฒนาระดับนานาชาติ ภายใต้พระราชบัญญัติ Future Generations Act ที่เป็นผู้บุกเบิก หน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสาธารณชนรวมถึงหน่วยงานด้านกีฬาจะต้องทำงานเพื่อ ‘เวลส์ที่มีความรับผิดชอบทั่วโลก’ เหนือสิ่งอื่นใด UP กำลังช่วยองค์กรกีฬาของเวลส์ให้คิดว่าสิ่งนี้หมายถึงอะไรและเพื่อต่อต้านสิ่งนี้ผ่านความคิดริเริ่มที่เรียกว่า ‘Sport Nation’ กีฬาเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกับสาธารณชนชาวเวลส์ในการพัฒนาระดับนานาชาติ เช่น ผ่านการเพิ่มความตระหนัก การระดมทุน และอาสาสมัครไม่ต้องสงสัยเลยว่าพลังงาน พลัง และผลกระทบของ

กีฬา เมื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระดับสากล สามารถเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นและช่วยให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างอิสระพฤติกรรมของภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2550​​​กีฬา ในรายการนับตั้งแต่รวมเข้ากับ International Inspiration UP ได้สำรวจวิธีการรวมกีฬาเข้ากับโปรแกรมที่มีอยู่ ไม่ใช่ในฐานะ ‘กลไก’ แต่เป็นส่วนสำคัญของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของโปรแกรม UP ยังตระหนักด้วยว่ากีฬาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่มหัศจรรย์สำหรับปัญหาการพัฒนา แต่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาภายในและควบคู่ไปกับกลยุทธ์ที่มีอยู่ของ UP UP เพื่อการบูรณาการทางสังคมของผู้อพยพย้ายถิ่นในแกมเบีย และในการศึกษาของรัฐเกี่ยวกับการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัยการรวมกันของประวัติอันยาวนานของ UP ในงานพัฒนา (กว่า 40 ปีในบางประเทศ) กับกีฬาใหม่สำหรับการพัฒนาและความสามารถด้านสันติภาพที่ได้รับจาก International Inspiration ทำให้ UP มีโอกาสพิเศษในการออกแบบแนวทางเฉพาะประเทศซึ่งได้รับแจ้งจากการพัฒนาอย่างกว้างขวาง ความเชี่ยวชาญและมีพื้นฐานที่ดีในบริบทการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยวิธีนี้ เว็บสล็อต