666slotclubผู้นำแบบเพื่อนคือหนทางข้างหน้า

666slotclubผู้นำแบบเพื่อนคือหนทางข้างหน้า

การให้คำปรึกษาแบบ 666slotclubPeer-led เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนความเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและให้การสนับสนุนเยาวชนชายขอบ[เราขอ  เรียกร้องให้มีบทความ เกี่ยวกับความเป็นผู้นำเยาวชนและการมีส่วนร่วมในกีฬาและการพัฒนาก่อนถึงวันเยาวชนสากลในวันที่ 12 สิงหาคม – เรายินดีรับความช่วยเหลือของคุณ!]

ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมานี้ 

เป็นแรงบันดาลใจที่ได้เห็นคนหนุ่มสาวเปล่งประกายในฐานะผู้นำชุมชนและนักเคลื่อนไหวที่ไม่ธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนวาระทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก ในหลาย ๆ ทางที่แสดงให้เราเห็นผู้สูงอายุในกระบวนการนี้ คนหนุ่มสาวเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความรอบรู้และวุฒิภาวะที่ยอดเยี่ยมในการเน้นย้ำประเด็นสำคัญในชุมชนและค้นหาแนวทางแก้ไข เช่นเดียวกับการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและแรงผลักดันในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นเมืองในชุมชน เมลเบิร์น

ในทำนองเดียวกัน บางคนในภาคกีฬาเพื่อการพัฒนาก็ให้ความสำคัญกับการใช้คนหนุ่มสาวเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงผ่านกีฬาเช่นเดียวกัน ในการทำงานของฉันที่ City in the Community ซึ่งเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนโดย Melbourne City Football Club เราได้จัดทำโปรแกรมความเป็นผู้นำที่กว้างขวางซึ่งได้ส่งเสริมและฝึกอบรมคนหนุ่มสาวให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของพวกเขาเอง โดยทั่วไปแล้วผ่านทางฟุตบอล

ผู้เข้าร่วมโครงการ Young Leaders Program จำนวนมากมาจากภูมิหลังของผู้อพยพและผู้ลี้ภัยด้วยความรักในเกม และพวกเขาเปิดรับโปรแกรมเพื่อสร้างทักษะความเป็นผู้นำที่สามารถใช้ที่โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่สโมสรฟุตบอล ภายในชุมชนผู้อพยพของตนเอง หรือ ผ่านการมีส่วนร่วมในความคิดริเริ่มฟุตบอลชุมชนต่างๆ ที่จัดทำโดย City in the Community ผู้นำรุ่นเยาว์ทั่วเมลเบิร์นยังได้ติดต่อกับคนหนุ่มสาวทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่คล้ายคลึงกันและเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลกประจำปี

Young Leaders Global Summit

โปรแกรมความเป็นผู้นำสี่วันครอบคลุมกีฬาสำหรับทฤษฎีการพัฒนา ผลกระทบทางสังคม ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง พลวัตของกลุ่ม การจัดการกิจกรรม และการฝึกสอนชุมชนเพื่อสร้างผลกระทบทางสังคม รวมถึงหัวข้อสำคัญอื่นๆ เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรม ผู้สำเร็จการศึกษามีโอกาสที่จะเป็นอาสาสมัครและในบางกรณีจะได้รับการว่าจ้างเพื่อส่งมอบและอำนวยความสะดวกโปรแกรมฟุตบอลในการตั้งค่าชุมชนและโรงเรียนที่ส่งเสริมการรวมการศึกษาและการเลือกวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี

โครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคือโครงการที่จัดทำขึ้นในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งผู้นำรุ่นเยาว์ที่ดำเนินโครงการทำหน้าที่เป็นแบบอย่างและที่ปรึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆ ที่อายุน้อยกว่าการสร้างผู้นำเพื่อนขณะนี้มีหลักฐานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ในหลายสาขาวิชาว่าโปรแกรมการให้คำปรึกษาและการศึกษาที่นำโดยเพื่อนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับเคลื่อนความเป็นผู้นำที่เพิ่มขีดความสามารถของชุมชน และยังให้เยาวชนที่มักมีความเสี่ยงหรือเผชิญกับอุปสรรคด้านสุขภาพและการศึกษาด้วยการสนับสนุนและการศึกษาที่สำคัญ

เมืองในชุมชนกำลังพัฒนาโปรแกรมที่นำโดยเยาวชนและเพื่อนที่คล้ายคลึงกันซึ่งกล่าวถึงความรุนแรงและทัศนคติทางเพศต่อสตรีและส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีที่เคารพนับถือ โปรแกรมดังกล่าวมีความซับซ้อนที่เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้การทำงานอย่างมากในการระบุ ฝึกอบรม และดึงดูดผู้นำเยาวชนและผู้อำนวยความสะดวกให้เป็นแบบอย่างที่สามารถอำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาเกี่ยวกับฟุตบอลและเล่นตามการเรียนรู้ในหัวข้อที่สำคัญเหล่านี้ แต่ผลกระทบที่อาจมีต่อพวกเขา เพื่อนร่วมงานสามารถมีมหาศาล

ในฐานะที่เป็นวินัยที่เกิดขึ้นใหม่ ภาคกีฬาเพื่อการพัฒนาสามารถดึงการเรียนรู้จากโปรแกรมที่มีอยู่ในลักษณะนี้ และผ่านการอภิปรายและการวิจัยต่อไปเพื่อสำรวจและวัดประสิทธิผลของการนำแนวทางและวิธีการนี้ไปใช้ เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่ากีฬาเป็นพาหนะในอุดมคติที่จะช่วยสร้างพลังและสร้างความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน และตอนนี้ก็ปรากฏว่าสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนที่ท้าทายที่สุดบางอย่างได้โดยใช้คนหนุ่มสาวเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงระดับรากหญ้า666slotclub